Pontosidő

Jogszabályok

Kivonat a közúti közlekedésről szóló törvényből (parkolás)

Adobe PDF
 

A Fővárosi Önkormányzat rendelete

Adobe PDF
 

A fogyasztóvédelmi törvény :

Adobe PDF
 

A más utazási iroda által szervezett, utazásra jogosító és az utazást szervező szerződés elhatárolása :

Adobe PDF
 

Az utazás céljának megvalósulására kiható szerződésszegés jogkövetkezményei :

Adobe PDF
 

Az utazási szerződés a Ptk. szerint :

Adobe PDF
 

Három napon belüli csereigény :

Adobe PDF
 

Jótállás a Ptk. szerint :

Adobe PDF
 

Szavatossági és jótállási igények intézése:

Adobe PDF
 

Kormányrendelet az utazási szerződésről :

Adobe PDF
 

Kormányrendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről :

Adobe PDF
 

Lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállás :

Adobe PDF
 

Törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról :

Adobe PDF

 

Törvény a légiközlekedésről:

Adobe PDF

 

Kormányrendelet a légi személyszállításról:

Adobe PDF
 

 

Copyright